Trung tâm thương mại, Văn phòng, Ngân hàng

Tầng 1 và tầng 2 của tòa nhà dành cho trung tâm thương mại, văn phòng và ngân hàng, đảm bảo tối đa nhu cầu thiết yếu của các cư dân.

####